رو خودت سرمایه گذاری کن
`` آرزوها دست یافتنی هستند ``

مطابق پارت 66 و قوانین EASA

بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش های هوانوردی در ایران

برگزاری آزمون ها و دوره های مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری

دوره های جامع بیسیک

برگزاری کلیه آزمون های ماژولی پارت 66 در دو گروه اویونیک و مکانیک هواپیما

دوره های جامع تایپ هواپیما

برگزاری دوره های جامع  تایپ انواع هواپیماها با صدور مدرک C of R و آزمون نهایی

دوره های جامع مهمانداری

برگزاری دوره های جامع مهمانداری هواپیما  با تایپ ریتینگ های مختلف و ارائه مدارک معتبر

دوره های جامع خلبانی

دوره های جامع در گروه های خلبانی ائم از PPL,CPL,ATPL,IR برگزار میگردد

کافیست یکبار با ما همراه شوید