رو خودت سرمایه گذاری کن
`` آرزوها دست یافتنی هستند ``

مشاوره آموزشی رایگان با مرکز آموزش

موبایل : 09121453753

مرکز آموزش : 02191004854

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید .
جنسیت خود را در صورت تمایل وارد نمائید .
مطابق پارت 66 و قوانین EASA

بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش های هوانوردی در ایران

برگزاری آزمون ها و دوره های مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری

دوره های جامع بیسیک

برگزاری کلیه آزمون های ماژولی پارت 66 در دو گروه اویونیک و مکانیک هواپیما

دوره های جامع تایپ هواپیما

برگزاری دوره های جامع  تایپ انواع هواپیماها با صدور مدرک C of R و آزمون نهایی

دوره های جامع مهمانداری

برگزاری دوره های جامع مهمانداری هواپیما  با تایپ ریتینگ های مختلف و ارائه مدارک معتبر

دوره های جامع خلبانی

دوره های جامع در گروه های خلبانی ائم از PPL,CPL,ATPL,IR برگزار میگردد

دوره های آموزشی مرکز آموزش افق تابان پدیدار