“هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش .”

نورمن وینسنت پیل

کار ما چیست

در مرحله فعلی آموزش های بیاموز محدود به دانش نویسندگان است. این آموزش ها احتمال شامل زبان های خارجی و علوم مهندسی هواپیمایی خواهد بود. در آینده نه چندان دور و با جذب افراد فعال خواهیم توانست مرزها و محدودیت های فعلی را از بین برده و آموزش را به تمام علوم گسترش دهیم.

توجه داشته باشید که این مرکز یک وبسایت با نویسندگان محدود و متخصص است و گرچه استفاده از مطالب آن برای عموم آزاد است اما امکان نوشتن مطلب در آن برای همه وجود ندارد.

ما چه میکنیم

هدف ما به طور خلاصه “گسترش دانش کاربران” است. گردانندگان این سایت برآنند تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش علوم و فنون را برای فارسی زبانان ایجاد کنند.

ما اعتقاد داریم هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و بیاموز به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

مهندس بهنام عبداله پور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس محمد نظیفی

مدیر تضمین کیفیت فنی و مهندسی

مهندس حامد عبداله پور

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسام الدین بدیع

مدیر امتحانات

مهندس حامد ناظمی

عضو هیئت مدیره

حسین بیکی

مدیر مالی و اداری

خلبان احسان بالازاده

قائم مقام مدیرعامل و مدیرکل آموزش

خلبان مهدی انجامی

مدیر عملیات

مهندس احسان مهدوی

رئیس آموزش فنی و مهندسی

خلبان مهرداد دلاوری

مدیر آموزش زمینی خلبانی

دکتر سهیل پورعباس

مدیر آموزش فنی و مهندسی

خلبان معصومه کدیور

مدیر تضمین کیفیت
10
دورهای برگزار شده
35
آزمون برگزارشده
265
تعداد دانشجو
5
تعداد هواپیما