اخبار, خلبانی

شروع ثبت نام دوره خلبانی CPL Integarated شروع دوره 20 خرداد (در مشهد)

شروع ثبت نام دوره خلبانی   cpl integrated

 شروع دوره 20 خرداد (در مشهد)

مشهد 05138407065

موبایل 09105294236

09196630801