اخبار, خلبانی

خرید دستگاه شبیه ساز پروازی سسنا 172

مرکز آموزش هوانوردی افق تابان جهت بهره گیری از تکنولوژی های روز آموزش دستگاه شبیه ساز پروازی جهت آموزش خلبانی را خریداری نمود .