اخبار, خلبانی

جشن اولین پرواز انفرادی دانشجو خلبانی FIRST SOLO FLIGHT

دفتر مرکزی تهران:  02191004854

دفتر مرکزی مشهد: 05138407065

موبایل :09105294236