جدول شرکت کنندگان در آزمون های بیسیک

مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشهد

داوطلبین محترم، لطفابا توجه به برنامه زمان بندی شده خود جهت شرکت در آزمون ها ؛ در موعد مقرر در مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشهد ؛ حضور یابند ؛ عواقب هرگونه تأخیر و یا غیبت در آزمون برعهده متقاضی می باشد .
آدرس مرکز آزمون : مشهد - بلوار کوهسنگی - کوهسنگی 9 - عدالت 20 - پلاک 23

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/04 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/04 - ساعت : 9:30

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/07 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/07 - ساعت : 9:30

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/08 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/08 - ساعت : 9:30

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/09 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/09 - ساعت : 9:30

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/10 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/10 - ساعت : 9:30

گروه دوم

تاریخ : 1399/04/11 - ساعت : 11:30

گروه اول

تاریخ : 1399/04/11 - ساعت : 9:30

راه های ارتباطی جهت ارسال مشکلات مربوط به سامانه

آدرس مرکز آزمون : مشهد - بلوار کوهسنگی - کوهسنگی 9 - عدالت 20 - پلاک 23
شما میتوانید در صورت داشتن مشکل ، به یکی از شیوه های زیر با پشتیبان ارتباط برقرار نمائید .
  • درصورت تمایل به دریافت جوابیه میباشید ایمیل خود و یا شماره تماس خود را وارد نمائید.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, Max. file size: 2 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .